Left Displacement of the Abomasum in Cattle
http://video.vetguide.org/wp-content/uploads/Leftabomasum.flv
 
 
Rating: Published: October 13, 2009

Sığırlarda Sol Taraflı Abomasum Deplasmanı

Sol taraflı abomasum deplasmanları, son yıllarda sığırların en önemli metabolik kökenli hastalıkları
arasına girmiştir. Hastalığa yüksek süt verimli ırklarda sıklıkla rastlanmaktadır. Hastalığın başarılı
tedavisi, abomasumun normal yerine tam bir şekilde tesbit edilmesiyle gerçekleştirilebilir. Sol taraflı
deplasmanlarda tedavinin amaçları; yer değiştiren abomasumun doğru pozisyonuna getirilmesi,
tekrar nüks olmasının engellenmesi ve bu tedavinin hasta sahibine mümkün olan en az maliyetle
yapılmasıdır. Abomasum deplasmanları açık (cerrahi), ya da kapalı (cerrahi olmayan) yöntemlerle
tedavi edilirler.

Sol taraflı abomasum deplasmanları, son yıllarda sığırların en önemli metabolik kökenli hastalıkları

arasına girmiştir. Hastalığa yüksek süt verimli ırklarda sıklıkla rastlanmaktadır. Hastalığın başarılı

tedavisi, abomasumun normal yerine tam bir şekilde tesbit edilmesiyle gerçekleştirilebilir. Sol taraflı

deplasmanlarda tedavinin amaçları; yer değiştiren abomasumun doğru pozisyonuna getirilmesi,

tekrar nüks olmasının engellenmesi ve bu tedavinin hasta sahibine mümkün olan en az maliyetle

yapılmasıdır. Abomasum deplasmanları açık (cerrahi), ya da kapalı (cerrahi olmayan) yöntemlerle

tedavi edilirler.

Left Displaced Abomasum in Cattle

Left displacement of the abomasum has developed over the past years into one of the most

important metabolic disorders in cattle. The disease is frequently encountered in high performing

milk breeds. Succesful treatment can be expected after the complete repositioning and fixation of

the abomasum. Treatment goals for left abomasal displacement include moving the abomasum to

a normal position, preventing it from ever displacing again, and keeping the procedure as

inexpensive as possible for the owner. Abomasal displacements can be corrected by open

(surgical) or closed (nonsurgical) techniques.

More from Cerrahi Operayon, General, Surgery Operation,
Leave a Comment